Handels- og bookingbetingelser

Betalings- og afbestillingsbetingelser
Møder, kurser & konferencer i Greve Erhvervscenter

Reservationsgebyr

Ved bestilling af større arrangementer med fuld forplejning, hvor prisen overstiger kr. 5.000, bliver der opkrævet et reservationsgebyr på 50% af det fulde beløb. Dette betales forud når du booker møde hos os.

Ændringer.

Ændringer, i forhold til indhold af arrangementsbekræftelsen, kan kun foretages, hvis Greve Erhvervscenter og kunden er enige herom. Ændringer af lokale, forplejning eller deltagerantal forudsætter, under alle omstændigheder, at disse meddeles skriftligt så hurtigt som muligt.

Ændringer af deltagerantal ved arrangementer bekræftet med lokaleleje & forplejning

Er ordrebekræftelsen baseret på lokaleleje samt forplejning, kan deltagerantallet ændres frit op til 6 hverdage før arrangementets start. Herefter afregnes fuld pris for evt. reduceringer.

Afbestilling af mødelokale

Indtil 5 hverdage før afholdelse, kan lokalet/arrangementet afbestilles uden beregning.

Afbestillingsgodtgørelsen bortfalder/reduceres, hvis det lykkes at udleje lokalerne til anden side.

Betalingsbetingelser

Efter endt arrangement fremsendes samlet faktura til afregning 8 dage netto kontant.

Skadeløsholdelse

Kunden holder os skadesløse for ethvert tab vedrørende vores lokaler, udstyr og faciliteter, som måtte følge af misbrug, hærværk, tyveri, ødelæggelse eller lignede foretaget af deltagere i kundens arrangement.

Øvrige betingelser

  • Egen mad og egne drikkevarer må ikke medtages til Greve Erhvervscenter. Skulle der være behov for specielle hensyn, skrives dette i bemærkningsfeltet ved booking.
  • Rygning skal foregå udendørs – til højre eller venstre for receptionen.
  • Det fremgår af bekræftelsen, hvilke lokaler der er booket til.
  • Kode til vores trådløse internet, hænger på et skilt i mødelokalerne.

Brug for at kontakte os?

Send forespørgsel

4 + 4 = ?

Vores persondatapolitik

Persondatapolitik hos Greve Erhvervscenter I/S

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Greve Erhvervscenter I/S.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan bruge cookies til at holde styr på indholdet i din booking reservation, mens du bruger vores website.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger. Diise oplysninger opbevares på websitet i bookingmodulet, ligesom at de videresendes til vores økonomisystemmed henblik på fakturering.

Greve Erhvervscenter I/S indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

– Besøger vores hjemmeside

– opretter en mødelokalebooking

– Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback via kontaktformularen

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på greveerhvervscenter.dk er Greve Erhvervscenter I/S, Planteskolevej 2, 2690 Karlslunde, cvr nr. 26 96 85 34

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos Simply.com, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Simply.com s datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse pj@pouljepsen.dk.